Turinys

Erasmus akademinis tinklas „PADEMIA” (2013-2016)

Projekto vadovas

Dr. Katjana Gattermann, Kelno universitetas (Vokietija)

Projekto trukmė

2013 m. – 2016 m.

Finansuotojas

ES mokymosi visą gyvenimą programa

Projekto aprašymas 

 „PADEMIA” - tai akademinis tinklas, kurio tikslas - sukurti prielaidas parlamentinės demokratijos Europoje studijų srityje dirbančių mokslininkų ir ekspertų tinklaveikai. Šis akademinis tinklas sukurs sąlygas gerinti į parlamentinę demokratiją Europoje orientuotų dalykų dėstymą, skatinti tarpdiscipliniškumą ir inovatyvių dėstymo metodų diegimą, gerosios patirties sklaidą, tyrimų ir dėstymo sinergiją.

Projektas orientuotas į politikos mokslų, teisės, istorijos srityse dirbančius tyrėjus, dėstytojus, studentus; tyrimų centruose dirbančius mokslininkus, valstybės tarnautojus.

Svarbiausios suplanuotos projekto veiklos - metinės tarptautinės tarpdisciplininės konferencijos, teminių darbo grupių susitikimai, viešosios paskaitos, doktorantų mokyklos ir kt.

Projekto dalyviai iš TSPMI

Doc. Inga Vinogradnaitė

Dalyvaujančios institucijos

PADEMIA tinklas vienija 56 partnerius iš 28 Europos Sajungos valstybių ir Islandijos, Norvegijos bei Šveicarijos. Projekto iniciatorius ir tinklo koordinatorius - Kelno universiteto Politikos mokslų ir Europos studijų institutas. TSPMI yra vienas iš projekto partnerių.