Turinys

Ghoro provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo projektas (2006)

Projekto vadovas

Doc. dr. Egdūnas Račius

Projekto trukmė

2006 m.
Finansuotojas
Projekto aprašymas 

Projekto tikslai: Įvadinio mokymo programa siekiama suteikti bazines teorines ir praktines žinias apie politinių procesų funkcionavimo principus, viešosios politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo principus bei eigą, viešojo administravimo modelius ir sampratą; be to, supažindinti su tarptautinio bendradarbiavimo pagrindais, valstybės užsienio, vidaus, ekonomine politika.

Šios mokymo programos tikslas – suteikti klausytojams žinių ir įgūdžių kasdieniniam darbui: supažindinti su finansų valdymu organizacijoje, žmogiškųjų išteklių valdymu, suteikti dalykinio bendravimo, darbo komandoje, derybų įgūdžių; suteikti žinių apie informacijos technologijų naudojimą viešajame administravime, informacijos organizavimą ir valdymą, raštvedybą. Bendrai, projekto tikslas – sustiprinti Goro provincijos pareigūnų gebėjimus  ir  tokiu būdu padėti parengti Goro provincijos vystymo plano apmatus.

VU TSPMI ekspertai dalyvavo Multikultūrinių ryšių centro vykdomame projekte rengiant Ghoro  provincijos savivaldos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo ir gero valdymo galimybių studiją. Studija parengta remiantis Lietuvos ekspertų vizito Afganistane duomenimis.

Projekto dalyviai iš TSPMI
Doc. dr. Egdūnas Račius
Dalyvaujančios institucijos
Multikultūrinių ryšių centras, VU TSPMI