Turinys

Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis (2012-2014)

Projekto vadovas

Prof. Raimundas Lopata  

Projekto trukmė

2012 m. liepa - 2014 m. liepa

Finansuotojas

Lietuvos mokslo taryba, pagal Nacionalinę mokslo programą “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”

Projekto aprašymas

Projekto tikslas dvejopas: (1) ištirti ir įvertinti geopolitinių veiksnių (Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos istorijos politikos, ES istorinio diskurso) įtaką Lietuvos istoriniam tapatumui, jų sąveiką bei įtampas; (2) ištirti ir įvertinti sąveiką tarp istorinės ir politinės sąmonės, rekonstruojant istorinę atmintį struktūruojančius diskursus. Projekto rezultate siekiama pateikti rekomendacijas dėl valstybinės istorijos politikos plėtros, atsižvelgiant į istorinę atmintį struktūruojančius, ją įtakojančius politinius bei geopolitinius veiksnius.

Projekto metu bus paruoštos 3 studijos:

a)     Studija skirta geopolitiniam istorinės sąmonės kontekstui įvertinti analizuojama Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, ES vykdoma istorijos politika. Pagrindinis projekto vykdytojų uždavinys – įvertinti nagrinėjamų šalių istorijos politikos įtaką tapatumams bei keliamus iššūkius Lietuvos politinei sąmonei, tapatumui ir saugumui, atskleidžiant konfliktinius taškus, projektuojant su kuriamu geopolitiniu ir geokultūriniu tapatumu susietus užsienio politikos veiksmus;

b)     Studija skirta teorinei–normatyviai istorinės sąmonės analizei: remiantis Lietuvos istorinės atminties diskursų analize siekiama konceptualizuoti istorijos paradigmų ir valstybės teorijų santykį;

c)     Baigiamoji projekto studija, paremta apibendrinimais konceptualizuojamas santykis tarp istorinės ir politinės sąmonės, kaimyninių valstybių istorijos politikos keliamos įtampos ir jų neutralizavimo instrumentai, formuluojamos rekomendacijos dėl Lietuvos istorijos politikos.

Projekto vykdymo laikotarpiu taip pat organizuojami keli seminarai, skirti tarpdisciplininei diskusijai istorijos politikos klausimais plėtoti.

Projekto dalyviai iš TSPMI

Prof. Alvydas Jokubaitis, Prof. Vytautas Radžvilas, dr. Deividas Šlekys, dr. Justinas Dementavičius, dr. Liutauras Gudžinskas, Simona Merkinaitė  

Dalyvaujančios institucijos

TSPMI