Turinys

Lietuva Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos (2010)

 

Projekto vadovai

 

Dr. Dovilė Jakniūnaitė, dr. Kęstutis Paulauskas

Projekto trukmė

 2010 m. rugsėjis – gruodis
 Finansuotojas  NATO Viešosios diplomatijos skyrius
Projekto aprašymas 

Lietuvos buvimas Aljanse tampa savaime suprantama duotybe: ilgas ir pakankamai sunkus kelias į narystę jau yra primirštas, o šiandien akademikai, politikai ir žiniasklaidos atstovai viešojoje erdvėje mažai diskutuoja tiek apie Lietuvos veiklą Aljanso viduje, tiek apie pačios NATO evoliuciją.   

 

Nuo paskutinio rimtesnio lietuviško leidinio apie NATO praėjo daugiau nei 10 metų. Artėjantis Lisabonos viršūnių susitikimas, kuriame bus priimta nauja NATO strateginė koncepcija, suteikia puikią progą dar kartą kiek suaktyvinti viešąsias ir akademines diskusijas apie NATO ir jo vaidmenį tarptautinėje saugumo struktūroje bei narystės NATO reikšmę Lietuvai. Tam yra rengiama knyga lietuvių ir anglų kalbomis, kurioje straipsnius publikuos prie Lietuvos integracijos į NATO prisidėję KAM pareigūnai, karininkai, URM diplomatai ir NATO veiklą tyrinėjantys akademikai. Trumpesnės straipsnių versijos rugsėjo – lapkričio mėnesiais pasirodys Delfi.lt, o lapkričio pabaigoje prieš Lisabonos susitikimą bus surengtas ir apskrito stalo diskusija.


  Projekto dalyviai
  
 Linas Linkevičius, Vaidotas Urbelis, V. Leškevičius dr. Jovita Pranevičiūtė, Gediminas Varvuolis, Ieva Karpavičiūtė, Evaldas Ignatavičius, Liliana Jaroslavska, Martynas Zapolskis, dr. Arūnas Molis, Tomas Jermalavičius, prof. R.Lopata, prof. E.Nekrašas, dr. Tomas Janeliūnas, dr. N. Maliukevičius
 Dalyvaujančios institucijos
 VU TSPMI, Delfi.lt
Projekto medžiaga

Knygos Beieškant NATO Lietuvoje įvadinis straipsnis

Apie projekto rezultatus TSPMI tinklaraštyje