Turinys

Lietuvių-baltarusių santykiai Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikoje (2013-2014)

Projekto vadovas Prof. Raimundas Lopata
Projekto trukmė 2013.01.01-2014.12.31
Projekto aprašymas

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas: išnagrinėti Baltarusijos ir Lietuvos vykdomą istorijos politiką, išryškinant dominuojančius istorinius naratyvus ir juos struktūruojančius interesus, atskleisti jųįtvirtinamą geopolitinį ir geokultūrinį tapatumą bei įvertinti jų keliamus iššūkius Lietuvos ir Baltarusijos tarpusavio santykiams.

Tyrimo uždaviniai:1) išryškinti ir pagrįsti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos istorinio paveldo reikšmę formuojant Lietuvos ir Baltarusijos tautines ir valstybines tapatybes;2) išanalizuoti svarbiausias Lietuvos ir Baltarusijos santykių XX a. pirmojoje pusėje problemas ir jų atspindžius Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikose;3) ištirti Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikų formavimosi ir raidos ypatumus;4) parengti rekomendacijas ir siūlymus Lietuvos ir Baltarusijos Švietimo ministerijoms bei kitoms valdžios struktūroms, orientuotus į istorijos politikos įgyvendinimą remiantis istorine tiesa ir nešališku sudėtingų Lietuvos ir Baltarusijos santykių aspektų aiškinimu bei vertinimu.

Projekto dalyviai iš TSPMI prof. Raimundas Lopata, prof. Alvydas Jokubaitis, dr. Justinas Dementavičius, dokt. Simona Merkinaitė
Dalyvaujančios institucijos VU TSPMI, Baltarusijos valstybinis universitetas
Finansuotojas Finansavimas pagal Nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ mokslo projektui „Istorijos politika kaip valstybės geokultūrinio ir geopolitinio tapatumo įtvirtinimo įrankis“