Turinys

Lietuvos-Lenkijos santykių tyrimas (2012)

Projekto vadovas

 

Projekto trukmė

2012 m. gegužė - 2012 m. gruodis

Finansuotojas

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, VU TSPMI, Viešosios politikos institutas (Varšuva), Bronislawo Geremeko fondas

Projekto aprašymas


Tai nepriklausoma, nešališka studija, siekianti parengti Lietuvos ir Lenkijos žmonių abipusių suvokimų bei nuomonių apie bendrus politinius santykius raportą. Tyrimą sudaro viešosios nuomonės tyrimai Lietuvoje ir Lenkijoje, mažumų apklausos bei kokybiniai interviu su ekspertais, politikais, diplomatais ir žurnalistais iš abiejų šalių. 
Interviu tikslai yra perprasti nuomones ir pozicijas visuomenėje, bei nuomonių-formuotojų nusistatymus siekiant paremti draugiškus abiejų šalių santykius.

Projekto dalyviai iš TSPMI

dokt. Vilius Mačkinis

Dalyvaujančios institucijos

TSPMI, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Viešosios politikos institutas (Varšuva), Bronislawo Geremeko fondas