Turinys

Lietuvos politinės minties antologija (2011-2013)

Projekto vadovas         Doc. Algimantas Jankauskas                                              
Projekto trukmė 2011 m. - 2013 m.
Finansuotojas Lietuvos mokslo taryba, pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą
Projekto aprašymas

Projekto tikslas - parengti ir išleisti Lietuvos politinės minties antologiją, apimančią svarbiausius Lietuvos politinės minties šaltinius nuo pirmosios Lietuvos Respublikos laikų iki nepriklausomos valstybės atkūrimo 1990 m. Projekto tikslai: išnagrinėti ir apibendrinti Lietuvos politinę mintį skirtingais istoriniais laikotarpiais, išskiriant ryškiausius ir šiuolaikiniam skaitytojui aktualumo neprarandančius Lietuvos politinės minties kūrėjus bei jų darbus, atliktos analizės pagrindu parengti ir išleisti Lietuvos politinės minties antologiją; bei studijuoti ir apibendrinti ankstesnius Lietuvos politinės minties tyrinėjimus, telkti Lietuvos politinės minties tyrinėtojus organizuojant seminarų ciklą „Lietuvos politinės minties paveldas“ ir parengiant politikos mokslų bakalauro programos studentams kursą „Lietuvos politinės minties  istorija“.

Planuojamą Lietuvos politinės minties antologiją sudarytų keletas dalių: 1) Lietuvos politinė mintis 1918-1940 m.; 2) Lietuvos politinė mintis 1940-1990 m. (dvi knygos).

Projekto dalyviai iš TSPMI Prof. Alvydas Jokubaitis, prof. Vytautas Radžvilas, doc Kęstutis Girnius, dokt. Justinas Dementavičius
Dalyvaujančios institucijos TSPMI