Turinys

Lietuvos politinės partijos: struktūrinio ir funkcinio pajėgumo tyrimas (2005)

Projekto vadovas

Doc. dr. Algimantas Jankauskas

Projekto trukmė

2005 m.
Finansuotojas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Projekto aprašymas 

Tyrimo tikslas – remiantis kiekybine ir kokybine Lietuvos politinių partijų analize bei lyginamaisiais tyrimais, atskleisti partijų struktūrinio ir funkcinio silpnumo priežastis, pateikti rekomendacijas dėl partijų vaidmens ir prestižo stiprinimo Lietuvos politinėje sistemoje.

Pagal tyrimo metodologiją atlikta: 1) statistinė partijų narių skaičiaus savivaldybėse analizė; 2) 36 kokybiniai interviu su partijų skyrių nariais (17 Radviliškio r., 13 Klaipėdos r. ir 6 Vilniuje); 3) kiekybinė partijų narių apklausa (iš viso apklausti 246 partijų nariai: 106 Radviliškio r., 63 Klaipėdos r. ir 77 Vilniuje); 4) kiekybinė Lietuvos gyventojų apklausa (ją 2005 m. rugsėjo 8–11 dienomis darė „Vilmorus“)

2006 m. kovo 3 d. VU TSPMI konferencijų salėje įvyko projekto „Lietuvos politinės partijos: struktūrinio ir funkcinio pajėgumo tyrimas“ rezultatų pristatymas.
Projekto dalyviai iš TSPMI
Dr. Mindaugas Degutis, doc. dr. Alvidas Lukošaitis, doc. dr. Ainė Ramonaitė
Dalyvaujančios institucijos
VU TSPMI