Turinys

Lietuvos užsienio politika po 2004 m.: tarp pokyčių ir stabilumo (2013–2014)

Projekto vadovė doc. Dovilė Jakniūnaitė
Projekto trukmė 2013.05.01–2014.12.31
Finansavimas Lietuvos mokslo taryba (LMT)
Projekto aprašas

Projekto tikslas - išanalizuoti ir atskleisti esminius Lietuvos užsienio pokyčius bei tendencijas nuo 2004 iki 2012 metų prisidedant prie mažųjų valstybių užsienio politikos analizės plėtros ir numatant Lietuvos užsienio politikos raidos galimybes ir ribas.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
1) Įvertinti globalios ir regioninės politinės, ekonominės ir socialinės aplinkos pokyčius ir jų poveikį mažos valstybės užsienio politikai;
2) Аtskleisti ir išanalizuoti a) Lietuvos užsienio politikos konceptualizacijas, jų pokyčius, pagrindines diskusijas dėl užsienio politikos ir reikšmingiausius šalies užsienio politikos veikėjus bei jų santykius; b) kaimyninius dvišalius Lietuvos santykius, juos lemiančius ir keičiančius veiksnius bei įvykius; c) Lietuvos regioninės politikos efektyvumą (energetikos, demokratijos plėtros, saugumo srityse); d) vertinti Lietuvos politiką daugiašaliuose formatuose ir interesų gynimo strategijų efektyvumą;
3) Apibendrinti pagrindines Lietuvos užsienio politikos tendencijas, įvertinti Lietuvos atvejo analizės indėlį į mažųjų valstybių užsienio politikos studijas bei užsienio politikos pokyčių analizę bei suformuluoti Lietuvos užsienio politikos vertinimo metodiką.
4) Tyrimo rezultatus pristatyti kolektyvinėje monografijoje, kuri projekto pabaigoje bus išleista.
5) Viešinti ir skleisti projekto preliminarius ir galutinius rezultatus.
Projekto rezultatai sukurs išsamų ir sistemingą pagrindą gilesniems šio laikotarpio Lietuvos užsienio, saugumo bei gynybos politikos tyrinėjimams, suteiks empirinės medžiagos teoriniams mažųjų valstybių užsienio politikos tyrinėjimams, tai taip pat leis formuluoti bei spręsti teorines šios disciplinos srities problemas. Tyrimas taip pat bus naudingas ir Lietuvos užsienio politikos formuotojams ir įgyvendintojams, nes jame bus ne tik vertinami praeities įvykiai ir procesai, bet ir pateikiamos įžvalgos apie galimas tolesnes Lietuvos užsienio politikos tendencijas.

 

Dalyvaujančios institucijos VU TSPMI
Projekto dalyviai iš TSPMI doc. Dovilė Jakniūnaitė, doc. Tomas Janeliūnas, doc. Arūnas Molis, dr. Diana Jurgelevičiūtė, dr. Karolis Aleksa, Galina Vaščenkaitė