Turinys

Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas (2011-2012)

Projekto vadovas        Doc. dr. Klaudijus Maniokas                                            
Projekto trukmė 2011 m. - 2012 m.
Finansuotojas  Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Projekto aprašymas

Projekto tikslas - patobulinti Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikaciją ir kompetenciją, pagerinti žinias apie Europos Sąjungą, bei ugdyti gebėjimus, susijusius su tinkamu Lietuvos interesų atstovavimu ES.

Projekto uždaviniai

  1. Organizuoti mokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, žinias ES srityje;
  2. Organizuoti mokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, susijusius su Lietuvos interesų atstovavimu ES;
  3. Sustiprinti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigas 

Projekto metu ketinama surengti 117 mokymo sesijų ir apmokyti 1200 valstybės tarnautojų, kurie prisidės prie Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai (2013 m.). Projekto rėmuose skirtingoms tikslinėms grupėms parengtos skirtingos mokymo programos: „Lietuvos Europos politikos formavimas ir Lietuvos prioritetai“ (lietuvių kalba), „ES sprendimų priėmimas, politika, teisės aktų poveikis ir derybos” (lietuvių kalba), ir „ES teisės aktų poveikio vertinimo metodologija“ (lietuvių ir anglų kalba). 

Projekto dalyviai iš TSPMI Dr. Klaudijus Maniokas, prof. Ramūnas Vilpišauskas, dr. Mindaugas Jurkynas, dr. Margarita Šešelgytė, 
Dalyvaujančios institucijos TSPMI, ESTEP (Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai)