Turinys

Mažos apimties poveikio vertinimo tyrimai (2010-2011)

Projekto vadovas                                                       
Projekto trukmė 2010 m. - 2011 m.
Finansuotojas Ministro pirmininko tarnyba
Projekto aprašymas

Projekto uždavinys - pasiūlyti konkrečių Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos teisės aktų projektams rengimo ir Europos Sąjungos teisės aktų tinkamo įgyvendinimo  problemų sprendimus.

Projekto metu bus atlikti du tyrimai: „Lisabonos sutarties įtakos Europos Sąjungos (ES) institucinei sandarai bendrosios saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje vertinimas ir Lietuvos sėkmingo pirmininkavimo ES Tarybai šioje srityje veiksnių nustatymas" bei „Bevizio režimo tarp Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos poveikio vertinimas: Lietuvos atvejis”.

Projekto dalyviai iš TSPMI dr. Margarita Šešelgytė, doc. dr. Mindaugas Jurkynas
Dalyvaujančios institucijos TSPMI