Turinys

Rytų kryptis Lietuvos užsienio politikoje: RF Kaliningrado srities, Baltarusijos ir Ukrainos atvejai (2004)

Projekto vadovas

Prof. dr. Raimundas Lopata

Projekto trukmė

2004 m.
Finansuotojas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Projekto aprašymas 

Tapdama tikrąja NATO ir ES nare, Lietuva stengiasi identifikuoti savo vietą, rolę ir statusą šiose organizacijose. Vienas iš būdų tai atlikti – įvertinus regioninės politikos patirtį, atsižvelgus į besikeičiančią tarptautinę aplinką ir euro-atlantines institucijas, nubrėžti būsimų santykių su artimiausiais, euro-atlantinei erdvei nepriklausančiais kaimynais – Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija bei Ukraina – perspektyvą.

Projekto monografijoje siekiama apibrėžti bendradarbiavimo su RF Kaliningrado sritimi, Baltarusija bei Ukraina perspektyvas Lietuvai tapus ES ir NATO nare  ir nustatyti galimą Lietuvos vaidmenį šių euro-atlantinių institucijų politikoje kaimynų Rytuose atžvilgiu.

VU TSPMI ekspertai tyrė bendradarbiavimo su RF Kaliningrado sritimi, Baltarusija bei Ukraina perspektyvas Lietuvai tapus ES ir NATO nare. Savo išvadas dėl galimo Lietuvos vaidmens šių euro-atlantinių institucijų politikoje kaimynų Rytuose atžvilgiu instituto mokslininkai pateikė monografijoje: R.Lopata, L.Bielinis, V. Sirutavičius, I.Stanytė-Toločkienė, „Lietuvos užsienio politikos rytų kryptis: santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007).

Projekto dalyviai iš TSPMI

prof. dr. R.Lopata, doc. dr. L.Bielinis, doc. dr. V. Sirutavičius, I.Stanytė-Toločkienė, L. Zdanavičius


Dalyvaujančios institucijos
VU TSPMI