Turinys

Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija (2009-2011)

Projekto vadovas dr. Ainė Ramonaitė
Projekto trukmė 2009 m. rugpjūtis - 2011 m. gruodis
Finansuotojas Lietuvos mokslo taryba, pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą
Projekto aprašymas

Tyrimo tikslas - remiantis socialinių tinklų teorija rekonstruoti daugiaplanę Sąjūdžio tinklinę struktūrą ir atskleisti tinklo formavimosi, plėtros ir gyvybingumo mechanizmus. Tyrime siekiama ištirti socialines organizacines Sąjūdžio prielaidas, t.y. atsakyti į klausimą, kokių socialinių tinklų pagrindu susiformavo Sąjūdis, kaip buvo įmanoma šių skirtingomis tapatybėmis grįstų tinklų tarpusavio sąveika ir kokiu būdu tuo metu įvyko neįtikėtinai spartus jų aktyvizavimas ir plėtra.

Projekto rezultatai atskleidžiami kolektyvinėje monografijoje "Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia".

Projekto dalyviai dr. Ainė Ramonaitė, Jūratė Kavaliauskaitė, dr. Algimantas Jankauskas, dr. Vladas Sirutavičius, dr. Vilius Ivanauskas, Justinas Dementavičius 
Dalyvaujančios institucijos Projekto teikėjas ir koordinatorius: VU TSPMI
Projekto partneriai: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.