Turinys

Šiaurės ir Baltijos jūros regiono mažosios valstybės: ekonomikos, saugumo ir tapatybės suvokimas regionalizuotoje Europoje (2011-2013)

Projekto vadovas

Pia Hansson (Tarptautinių reikalų instituto ir mažų valstybių studijų centro Islandijos universitete direktorė)

Projekto trukmė

2011-2013

Finansuotojas

NOS-HS

Projekto aprašymas

Projekto tikslai:

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti didelių mokslinių tyrimų tinklą Šiaurės vakarų (Northwest) ir Baltijos šalyse. Juo bus siekiama plėtoti visapusišką akademinę ekspertizę, remiantis seminarų temomis ir sukurti tinklą tarp projekto dalyvių. Per seminarus ir praktinius užsiėmimus bus siekiama publikuoti straipsnius moksliniuose žurnaluose, pvz. Cooperation and conflict, Scandinavian Political Studies, European Journal of International Relations, International Affairs, Review of International Political Economy, Security Studies and International Studies Quarterly; taip pat bus parengta antologija.

Taip pat siūloma įsteigti Mažųjų valstybių mokslo ir studijų mažų autonominių subjektų Vakarų-Šiaurės šalių regione forumą Grenlandijoje ir Fareruose. Be to, projektu siekiama stiprinti ryšius su Baltijos valstybėmis.

 

Projekto struktūra:

  • Ekonomikos seminaras (mažų valstybių iššūkiai ir galimybės, išlikimo ir naudos strategijos, įsitraukimo į regioninę integraciją bei globalizaciją laipsnis)
  • Saugumo seminaras (tradiciniai geostrateginiai ir kariniai iššūkiai, naujos pavojų dimensijos bei „minkštesni“ visuomeniniai iššūkiai, formuojantys nacionalinius prioritetus/strategijas bei išorinės politikos sprendimus)
  • Tapatybės seminaras (apibrėžimas ir apsauga, vidaus homogeniškumas/heterogeniškumas, išorės pasirinkimai: suverenumas ar apsauga/integracija?)
  • Viršūnių susitikimas siekiant parengti naują projekto pasiūlymą
  • Galutinės ataskaitos platinimas su rekomendacijomis
  • Naujo pasiūlymo pristatymas
  • Galutinės monografijos publikavimas (iki 2013 m. gruodžio).

Projekto dalyviai

Doc. Dr. Mindaugas Jurkynas, prof. Ramūnas Vilpišauskas, dr. Margarita Šešelgytė

Dalyvaujančios institucijos

VU TSPMI, Kopenhagos, Stavangerio, Islandijos universitetai, Estijos Tarptautinis gynybos studijų centras, Latvijos Tarptautinių reikalų insitutas, Farerų ir Grenlandijos universitetai