Turinys

Tarptautinės antiteroristinės kovos iššūkių Lietuvai analizė (2006)

Projekto vadovas

Doc. dr. E.Račius

Projekto trukmė

2006 m.
Finansuotojas Valstybinis mokslo ir studijų fondas
Projekto aprašymas 

Projekto tikslai:

1. Visapusiškai išanalizuoti LR Seimo, LR Vyriausybės, LR Krašto apsaugos ministerijos, LR Užsienio reikalų ministerijos, LR Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento pasirengimą dalyvauti ilgalaikėse antiteroristinėse misijose užsienyje bei gebėjimą  reaguoti į teroristinio pobūdžio grėsmes šalies viduje;

2. Išanalizuoti nevyriausybinio sektoriaus (visuomeninių, religinių, etninių ir kultūrinių organizacijų) galimą indėlį į antiteroristinę kovą;

3. Įvertinti turimą mokslinį bei ekspertų potencialą ir numatyti ateities poreikius Lietuvos dalyvavimui tarptautinėse antiteroristinėse misijose;

4. Ištirti Lietuvos visuomenės terorizmo grėsmių suvokimo adekvatumą, bei žiniasklaidos įtaką šio suvokimo formavimuisi.

Instituto ekspertai išanalizavo Lietuvos valstybinių institucijų pasirengimą dalyvauti ilgalaikėse antiteroristinėse misijose užsienyje bei gebėjimą  reaguoti į teroristinio pobūdžio grėsmes šalies viduje.

Projekto dalyviai iš TSPMI
V.Urbelis, D.Šlekys, A. Maskoliūnaitė
Dalyvaujančios institucijos
VU TSPMI