Turinys

Tautinis tapatumas globalizacijos sąlygomis: etinės implikacijos ir demokratijos paradoksai (2003-2006)

Projekto vadovas

Doc. dr. Jonas Balčius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas)

Projekto trukmė

2003 m. - 2006 m.
Finansuotojas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Projekto aprašymas 

Projekto tikslas - išanalizuoti globalizacijos poveikį Lietuvos visuomenės vertybinių orientacijų bei moralinių nuostatų, suvereniteto, valdymo formų kaitai.

Kaip sąveikaus tautiniai, regioniniai ir tarptautiniai dalykai ir koks bus jų poveikis tautiniam tapatumui? Kaip transformuosis demokratijos modeliai ir kokią praktinę reikšmę šie pokyčiai turės institucinei sąrangai, tarpinstitucinei sąveikai, piliečių dalyvavimui ir demokratijos efektyvumui? Tai svarbiausieji projekto tyrimų klausimai.

Pagrindinis renginys - konferencija „Globalizacija ir tapatumo dilemos: tarp tautiškumo ir kosmopolitizmo“, 2005 spalio 14 d. Vilniuje

Projekto tyrimų pagrindu išleista kolektyvinė studija “Lietuva globalėjančiame pasaulyje” (Vilnius: Logos, 2006).
Projekto dalyviai iš TSPMI
doc. dr. Algimantas Jankauskas, prof. dr. Alvydas Jokubaitis, prof. dr. Vytautas Radžvilas, prof. habil. dr. Jonas Čičinskas, asist. Kristina Vaičiūnaitė
Dalyvaujančios institucijos
Kultūros, filosofijos ir meno institutas (dabar Lietuvos kultūros institutas), VU TSPMI, VPU, Eszterházy Károly College (Vengrija), St. Thomas universitetas (JAV).