„Horizontas 2020“: „Europos Sąjunga ir Rytų partnerystės šalys: vidaus ir išorės analizė bei strateginis įvertinimas“

TSPMI

Projekto
vadovas

 prof. Ramūnas Vilpišauskas
Projekto 
trukmė 
 3 metai
Finansuotojas Europos mokslo taryba
Projekto
aprašymas

Projekto esminiai tikslai yra išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis ES gali remti Rytų Partnerystės šalių pokyčius bei kokios strategijos ir įrankiai padėtų tai padaryti  atsižvelgiant į vidines ir išorines regiono problemas. Projekto įgyvendimo laikotarpiu bus analizuojama, kodėl Europos Sąjungai vis dėlto nepavyko užtikrinti taikos, gerovės ir stabilumo Rytų kaimynystėje, ką būtų galima padaryti, siekiant sustiprinti ES pozicijas remiant politines ir ekonomines transformacijos Rytų partnerystės (RP) šalyse. Projekto rezultatai – tyrimo išvados – bus pateiktos Europos Komisijai.

Nuoroda į projekto puslapį 

Dalyvaujančios
institucijos 

FREIE Universitaet Berlin, Universiteit Leiden, Fondation Maison des Sciences de L'Homme, Vilniaus universitetas, Ukraininan Institute for Public Policy, Universitaet St. Gallen, Osrodek Studiow Wschodnich Im. Marka Karpia, Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, The School of Young Managers in Public Administration, Institutul Pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul", The University of Birmingham.

Dalyviai iš TSPMI prof. Ramūnas Vilpišauskas, doc. dr. Margaritas Šešelgytė, dr. Laurynas Jonavičius, dr. Dovilė Jakniūnaitė

Nuoroda į projekto puslapį