Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016

Projekto vadovas:  Prof. Ainė Ramonaitė
Projekto trukmė: 2016 04 01 - 2018 12 31
Finansuotojas:  Lietuvos mokslo taryba
Projekto aprašymas: 

Kas ketverius metus vykstantys Seimo rinkimai yra tam tikras atskaitos taškas visuomenės ir valstybės raidos vertinimui. Jau nuo XX a. vidurio daugelyje Vakarų šalių per kiekvienus parlamento rinkimus atliekamos Nacionalinės rinkiminės studijos (National Election Studies), derinančios rinkėjų apklausas (esminis ir būtinas jų komponentas – reprezentatyvi porinkiminė gyventojų apklausa) su kompleksine rinkiminės kampanijos ir rinkiminio proceso analize, yra tapusios vienu iš svarbiausiu duomenų šaltinių visuomenės, jos pokyčių, santykio su valstybe  pažinimui. Šių studijų tęstinumas po kiekvienų rinkimų sudaro galimybes ilgalaikių visuomenės raidos tendencijų pažinimui ir analizei. 

Projekto tikslas – pratęsti Nacionalinių rinkiminių studijų vykdymą Lietuvoje, kokybiškai atnaujinant ir įsitraukiant į tarptautinę Lyginamojo rinkiminių sistemų tyrimo (CSES) programą, atlikti giluminį Lietuvos pilietinės savimonės ir politinio elgesio tyrimą ir jo rezultatus pristatyti Lietuvos visuomenei ir tarptautinei akademinei bendruomenei. 

Svarbiausi tyrimo rezultatai – atlikta tęstinė porinkiminė Lietuvos gyventojų apklausa po 2016 m. Seimo rinkimų, monografija anglų kalba, atskleidžianti pokomunistinio piliečio portretą lyginamajame pasauliniame kontekste, studija lietuvių kalba, nagrinėjanti nacionalinio ir vietos lygmens politikos santykį, straipsniai Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose bei du internetiniai įrankiai, mokslinius rezultatus pristatantys visuomenės reikmėms. 

Daugiau apie Lietuvos nacionalinę rinkiminę studiją žr. http://www.lnes.tspmi.vu.lt/

Projekto dlayviai iš TSPMI: Doc. dr. Mažvydas Jastramskis, Jūratė Kavaliauskaitė, dr. Ieva Petronytė, prof. Ainė Ramonaitė.
Dalyvaujančios institucijos: Baltijos pažangių technologijų institutas