Politinė katalikybė ir konservatizmas Lietuvoje: tradicijos (trans)formacijos

Projekto vadovas:  Doc. dr. Justinas Dementavičius
Projekto trukmė: 2017.03.01-2019.12.31
Finansuotojas:  Lietuvos mokslo taryba
Projekto aprašymas: 

Projekto tikslas – rekonstruoti moderniųjų lietuviškųjų ideologijų, krikščioniškosios demokratijos ir konservatizmo, ištakas bei raidą nuo XIX amžiaus iki šių dienų. Remiantis ideologijų morfologinės analizės prielaidomis, didžiausias dėmesys skiriamas ašinėms skirtingų intelektualų plėtojamoms idėjoms, kurių kaita parodo ne tik pačių ideologijų transformacijas, bet ir jų santykį su kitomis pasaulėžiūromis bei europine politinės minties tradicija.  

Projekto dalyviai dokt. Vilius Kubekas