Deivido Šlekio disertacijos gynimas

2012 m. vasario 3 d. TSPMI doktorantas Deividas Šlekys apsigynė disertaciją ""Karinis veiksnys kaip užmirštoji politinės teorijos dimensija" " ir gavo socialinių mokslų srities, politikos mokslų krypties daktaro laipsnį.