Dr. Naglio Kardelio paskaita „Graikai ir katalikai - kuo panašūs, kuo skirtingi ir kodėl vis dar įdomūs?“

Dar viena paskaita iš ciklo "Kodėl Katalikybė?", kurią organizavo TSPMI SMD ir Ateitininkų federacija.