Politikos ir medijų seminarai 4: Eglė Rindzevičiūtė

Dr. Eglė Rindzevičiūtė - Paryžiaus politikos mokslų instituto (Sciences Po) Europos studijų centro tyrėja. Viešnia spalio 28 d. TSPMI skaitė paskaitą „Ateities valdymas ir viešoji politika: racionalumo ir kontrolės beieškant“.

Paskaitoje aptarta mokslinio ateities prognozavimo ir jo panaudojimo viešojoje politikoje istorija. Nuo septintojo dešimtmečio matematinis modeliavimas tapo didelių vilčių teikusia naujove. Matematiniai modeliai siekė aprašyti globalinius procesus ir numatyti jų ilgalaikes vystymosi trajektorijas: dešimčiai, šimtui ir ilgesniems laikotarpiams. Garsiausios dvidešimtojo amžiaus prognozės, Forresterio ‚Augimo ribos‘ ir TTAPS grupės prognozė apie branduolinę žiemą sukėlė karštas diskusijas apie tokio tipo ekspertizės patikimumą ir naudingumą viešojoje politikoje. Lietuvoje energetikos bei demografinės ateities prognozės tampa vis stipresniu politinių debatų įrankiu. Ar galime paaiškinti ateities prognozių paveikumą organizacijų teorijos pagalba?