Pagal datą

Naujienos

2 % GPM TSPMI bibliotekai

TSPMI

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas sudaro galimybę mums visiems teikti paramą neatvėrus piniginės. Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

TSPMI taip turi galimybę gauti visų Jūsų tokiu būdu skirtą paramą. Todėl maloniai kviečiame Jus skirti 2 procentus nuo Jūsų per 2016-uosius metus sumokėto pajamų mokesčio mūsų Institutui, puoselėjančiam švietėjiškas ir akademines vertybes. Gauti pinigai būtų panaudoti naujų knygų įsigijimui.Pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai Jūs galite iki gegužės 1 d. dviem būdais: internetu arba nustatytos formos prašymą užpildę ranka.

Jeigu naudojatės Lietuvos komercinių bankų teikiamomis internetinės bankininkystės paslaugomis arba deklaruojate pajamas, prašymo formą FR0512 galite užpildyti per elektroninio deklaravimo sistemą.

Nustatytos formos prašymą, užpildytą ranka, turėtumėte pristatyti arba atsiųsti paštu į savo gyvenamosios vietos Valstybinę mokesčių inspekciją iki š. m. gegužės 1 d.

Jau parengtą formą pridedame.

Tikimės Jūsų geranoriškumo ir iš anksto dėkojame.