Pagal datą

NaujienosTSPMI

TSPMI

Mirė vienas iš Instituto steigėjų dr. Kazys Bobelis

Pirmadienį, rugsėjo 30 d., mirė vienas iš Instituto steigėjų ir rėmėjų dr. Kazys Bobelis. VU TSPMI bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems bei artimosioms.

Jungdamiesi prie aukščiausių šalies pareigūnų pareikštos užuojautos dėl dr. Bobelio mirties, sykiu prisimename svarų jo indėlį į Instituto gyvenimą tuomet, kai to reikėjo labiausiai.

TSPMI

Mirė Instituto dėstytoja ir bičiulė prof. Gražina Miniotaitė

Mielieji Instituto bendruomenės nariai,

antradienio naktį mirė Instituto dėstytoja ir bičiulė filosofė, politologė, humanitarinių mokslų daktarė prof. Gražina Miniotaitė.

Su velione atsisveikinti galima ketvirtadienį (nuo 16 val.) ir penktadienį Laidojimo paslaugų centre prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios, M. K. Paco 4 (gatvė, einanti palei bažnyčią). Karstas išnešamas birželio 28, penktadienį, 14.30. Laidojama Karveliškių kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame Profesorės šeimą ir visus, kuriems ji buvo artima.

TSPMI

VU TSPMI dalyvauja 7BP projekte EU-PREACC

Nuo 2013 m. kovo 1 d. VU TSPMI kaip partneris dalyvauja 7BP lėšomis (Marie Curie veiklos; Tarptautiniai mokslo personalo mainai – IRSES) finansuojamame projekte „EU-PREACC: Vidurio ir Rytų Europos šalių pasirengimo stoti į ES patirties perkėlimas į Moldovos ir Gruzijos pasirengimo stoti procesą“.

Projekto koordinatorius: Tartu universitetas (Estija), partneriai: VU TSPMI (Lietuva), Moldovos valstybinis universitetas (Moldova), Tbilisio Ivano Javakišvilio valstybinis universitetas (Gruzija).

TSPMI

Sveikiname Instituto dėstytoją Eriką Leonaitę!

Sveikiname TSPMI dėstytoją Eriką Leonaitę –
2013 m. rugsėjo 24 d. ji apgynė disertaciją tema „Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje“ ir tapo socialinių mokslų srities, teisės krypties mokslų daktare!

TSPMI

Europos politikos mokslų atstovai pristatė savąją Lietuvos pirmininkavimo ES viziją

LR Prezidentūroje vykusioje Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtoje mokslinėje konferencijoje žymiausi Europos politikos ekspertai pristatė savo rekomendacijas. Daugiausia dėmesio renginyje skirta energetikai, ES ekonomikai bei finansams, Europos kaimynystės politikai ir Rytų partnerystei.

TSPMI

Įgyvendintas mokslinis tyrimas

TSPMI tyrėjų komanda, vadovaujama prof. V. Nakrošio, įgyvendino projektą „Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos“.

TSPMI

Dr. Kazio Bobelio jubiliejus

Šiandien VU TSPMI sveikina dr. Kazį Bobelį, prisidėjusį prie Instituto įkūrimo, su 90-ties metų jubiliejumi!

TSPMI

TSPMI padeda Lietuvai pasirengti pirmininkavimui ES bei gilinti visuomenės žinias apie Europos Sąjungą

Artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai TSPMI įgyvendins net keletą projektų, padėsiančių stiprinti valstybės tarnautojų žinias ir gebėjimus bei skatinti Lietuvos visuomenės susidomėjimą Europos Sąjunga.

TSPMI

2% GPM TSPMI bibliotekai

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas sudaro galimybę mums visiems teikti paramą neatvėrus piniginės. Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

TSPMI

Sveikiname su Šventomis Kalėdomis!

Kalėdinis sveikinimas instituto bendruomenei