Pagal datą

Naujienos

Įgyvendintas mokslinis tyrimas

TSPMI

TSPMI tyrėjų komanda, vadovaujama prof. dr. Vitalio Nakrošio, baigė įgyvendinti Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos“, kurio metu buvo tyrinėjami Lietuvos valdžios institucijų, jų autonomijos, kontrolės ir veiklos klausimai. Šio projekto metu buvo pasiekti šie moksliniai rezultatai:

-parengta kolektyvinė monografija (V. Nakrošis and Ž. Martinaitis (Eds.), Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performance, Vilnius: Vilnius University, 2011);
-publikuoti penki moksliniai straipsniai užsienio ir Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose;
-paskelbti septyni moksliniai pranešimai;
-paskelbtas vienas viešinimo straipsnis.

Projekto rezultatus palankiai įvertino tiek užsienio tyrėjai, tiek Lietuvos praktikai. Dr. K. Verhoest nuomone, kolektyvinėje monografijoje, “naudojant išvystytą daugiateorinį analizės pagrindą, kiekybinę ir kokybinę metodiką, redaktoriams ir autoriams pavyko surasti gilių empirinių įžvalgų“, o dr. S. van Thiel nuomone, “knyga gali padėti praktikams tobulinti agentūrų politiką Lietuvoje ir kitose RVE šalyse“. G. Kazakevičius, buvęs „Saulėlydžio“ komisijos pirmininkas, apgailestavo, kad šios knygos nebuvo prieš porą metų, kai jis perėmė pirmininkavimą Saulėlydžio komisijai.

TSPMI tyrėjai tęsia viešosios politikos ir valdymo tyrimų programos įgyvendinimą, tyrinėdami tokius klausimus kaip viešojo valdymo politizacija ar krizės įtaka valdymui.