Pagal datą

Naujienos

Išleista iki šiol giliausia Baltijos šalių 20-ties metų socio-ekonominės raidos studija

TSPMI

Rugsėjį Taline išleistas Baltijos šalių žmogaus raidos pranešimas „Baltic Way(s) of Human Development: Twenty Years On“, kuriam kartu su kolegomis iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių tekstus rengė ir TSPMI mokslininkai prof. Ramūnas Vilpišauskas, dr. Ainė Ramonaitė, prof. Zenonas Norkus.

Šis leidinys – fundamentali Baltijos valstybių  20-ties metų socio-ekonominės raidos studija, kokios Lietuvoje dar niekad nebuvo atlikta. Joje analizuojami Baltijos valstybių pokomunistinio perėjimo kelių panašumai ir skirtumai, demografiniai, darbo rinkos ir socialinės bei švietimo politikų pokyčiai, gyventojų gerovės lygio kaita; tiriama demokratijos, pilietinės visuomenės, politinės kultūros raida, Baltijos valstybių integracija ir jos ateities scenarijai; pateikiamos tolesnės raidos perspektyvų prognozės.

Studijos e – versiją rasite čia.