Pagal datą

Naujienos

Įteikti baigimo diplomai 2016-ųjų laidos absolventams

TSPMI

Birželio 17 d., penktadienį, Šv. Jonų bažnyčioje iškilmingoje ceremonijoje baigimo diplomai įteikti 147-iems naujiems Instituto ablsolventams. Šiais metais baigiamuosius darbus sėkmingai apgynė ir naujaisiais VU TSPMI alumnais tapo 103 politikos mokslų bakalauro studijų programos ir 44 Tarptautinių santykių ir diplomatijos, Europos studijų ir Viešosios politikos administravimo magistro studijų programų studentai.

VU TSPMI direktoriaus prof. R. Vilpišausko sveikinimo žodis:

Mieli absolventai, svečiai, kolegos,

džiaugiuosi galėdamas pasveikinti mūsų pusantro šimto absolventų, sėkmingai baigusių bakalauro ir magistro studijas VU TSPMI. Džiaugiuosi, kad įteiksime diplomus dar vienam jaunų žmonių būriui, o mūsų alumnų bendruomenė pasipildys naujais ir, tikiu, aktyviais jos nariais. Sveikindamas Jus šios gražios šventės proga, noriu palinkėti būti neabejingiems. Neabejingiems tam, kas vyksta šalia Jūsų, neabejingiems Jūsų bendruomenės rūpesčiams, neabejingiems Europos ir pasaulio reikalams. Kaip sakė vienas daug gyvenime patyręs žmogus, abejingumo akivaizdoje žmogus virsta abstrakcija. Būkite gyvais, laisvais žmonėmis, kad jausdami atsakomybę veikti bendrų reikalų labui, šiam tikslui naudotumėte tas žinias ir įgūdžius, kuriuos įgijote studijų Institute metu. Tikiu, kad akademinės laisvės principas, kurį mes puoselėjame Institute nuo pat jo įkūrimo, prisidėjo prie autentiško įpročio ieškoti, ginčytis, galbūt pykti, kad esate nesuprasti, bet tuo pačiu ir džiaugtis atradimais. Ir nebūti abejingais. O empatijos vedamas ir situaciją adekvačiai gebantis įvertinti žmogus gali nuveikti labai daug. Tai rodo ir ne vieno Instituto alumno pavyzdys.

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu Jums sėkmės! Visada būsite laukiami Institute!

Absolventus taip pat sveikino 2016-aisiais metais VU TSPMI Metų valstybės kūrėju išrinktas taip pat Instituto alumnas energetikos ministras Rokas Masiulis, VU TSPMI Alumnų draugijos pirmininkas Giedrius Dusevičius, VU bendruomenės reikalų prorektorė Birutė Švedaitė – Sakalauskė  ir studijas baigusius atstovavęs Linas Braukyla.