Pagal datą

Naujienos

"Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia"

TSPMI

Jau išleista ilgai laukta kolektyvinė monografija "Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia". Monografijos mokslinės redaktorės - Ainė Ramonaitė ir Jūratė Kavaliauskaitė. 

Knygoje naujai žvelgiama į Sąjūdžio gimimo istoriją ir siekiama atsakyti į klausimą, kas lėmė, kad tariamai pasyvioje ir prisitaikėliškoje sovietinėje visuomenėje susikūrė kelis šimtus tūkstančių narių turintis gerai organizuotas ir veiksmingas socialinis judėjimas. Knygoje aptariami iki Sąjūdžio veikę sovietinei sistemai nepaklususios visuomenės židiniai – etnokultūrinis judėjimas ir bažnytinis pogrindis, roko kultūros erdvės, menininkų ir mokslininkų rateliai, diskusijų klubai, žaliųjų ir paminklosaugos judėjimai. Remiantis gausia empirine medžiaga, taikant istorinius ir sociologinius metodus knygoje analizuojama, kokioje socialinėje terpėje kilo Sąjūdžio idėja ir kaip ji buvo įgyvendinta, kas buvo Sąjūdžio pirmeiviai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kitose Lietuvos vietose.