Pagal datą

Naujienos

„Metų valstybės kūrėjo" 2015 apdovanojimo ceremonija

TSPMI

VU TSPMI tęsia 2014 m. pradėtą tradiciją ir ir šiemet pakvietė nominuoti Metų valstybės kūrėją. Kandidatai turėjo būti Lietuvos labui asmeniškai nusipelnę nepriekaištingos reputacijos politikai, valstybės tarnautojai, visuomenininkai, verslo atstovai, iniciatyvūs piliečiai. Iš pasiūlytų kandidatų Metų valstybės kūrėją išrinko VU TSPMI tarybos patvirtinta Komisija. Komisiją sudaro 5 nariai, tarp jų vienas studentų atstovas.

Šiemet į Metų valstybės kūrėjo apdovanojimą pretenduoja:

  • VU TSPMI dėstytojas dr. Justinas Dementavičius. Už nuolatinį nuoširdų ir kruopštų jaunosios politikų, diplomatų, valstybininkų, visuomenininkų, žurnalistų ir akademikų kartos „atestavimo procesą” - t.y. kiekvienais metais įdedamas keletą plytų į Lietuvos Respublikos mūrą. 
  • Apžvalgininkas, VU TSPMI dėstytojas doc. Kęstutis Girnius.  Už aktyvų ir argumentuotą viešos diskusijos aktualiais vidaus ir užsienio politikos klausimais palaikymą, kaskart pateikiant intelektualaus kritinio mąstymo geriausią pavyzdį, nesuvaržytos, laisvos pilietinės pozicijos išsakymą, drąsą mąstyti ir kalbėti kitaip.
  • Energetikos ministras Rokas Masiulis. Už tai, kad po daugybę metų atidėliotų sprendimų ir vėlavusių projektų galiausiai pavyko sukurti sąlygas tiekimo šaltinių įvairovei ir konkurencijai energetikoje, tai, kas vadinama „energetine nepriklausomybe“.
  • Ambasadorius Rytų partnerystei Žygimantas Pavilionis. Už Lietuvos ryšių su JAV ir draugais Jungtinėse Valstijose stiprinimą ir palaikymą, Lietuvos ryšių su kaimynais (ypač Lenkija) stiprinimą, garbingą Lietuvos reprezentavimą. 
  • Profesorė, Instituto dėstytoja  Ainė Ramonaitė. Už nepaprastą indėlį į Sąjūdžio tyrinėjimus, kurie pastaraisiais metais „sugulė“ į knygas, taip pat už jos pastaruoju metu vykdytus projektus. Profesorė ji ugdo naująją kartą dėstydama VU TSPMI, atlieka visai akademinei bendruomenei reikšmingus tyrimus, orientuotus į pilietinę visuomenę, kaip valstybės pagrindą.
  • Rašytoja, menotyrininkė Kristina Sabaliauskaitė. Knygos „Silva rerum“ garsina Lietuvą ir Lietuvos literatūrą. Pastarieji metai K. Sabaliauskaitei buvo itin sėkmingi. Kaip žinia, jokių nacionalinių premijų ji gauti negali dėl sąsajų su Didžiąja Britanija. Tačiau tyrėja aplodismentų, už savo darbą ir Lietuvos vardo garsinimą tikrai nusipelno.
  • Nepriklausomas Širvintų krašto piliečių laikraštis „Širvis“. Šis Širvintų rajono laikraštis yra nepriklausomas ir neveikiamas jokios politinės partijos, siekia kurti ir skleisti alternatyvią žinią regiono gyventojams, atskleisti vietinės rajono valdžios naudojamas priemones siekiant galios ir kontrolės. Net ir užspeista į kampą laikraščio redakcija nepasiduoda ir toliau juda užsibrėžto tikslo link.
  • Lenktynininkas Benediktas Vanagas. Už Vyčio ženklo ir pilietiškumo skatinimą, už Lietuvos-Lenkijos santykių per sporto diplomatiją gerinimą.
  • Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus vadovė dr. Loreta Vaicekauskienė. Už gyvą, profesionalią ir šmaikščią kalbos ir tautinio tapatumo transformacijų šiuolaikinėje Lietuvoje refleksiją, už viešosios intelektualės, skatinančios mąstyti apie modernaus tautinio projekto pagrindus, veiklą. 

Iškilminga „Metų valstybės kūrėjo" 2015 apdovanojimo ceremonija vyks kovo 10 d. (ketvirtadienis), 16:30 val., 402 aud.