Pagal datą

Naujienos

Mirė vienas iš Instituto steigėjų dr. Kazys Bobelis

TSPMI

Pirmadienį, rugsėjo 30 d., mirė vienas iš Instituto steigėjų ir rėmėjų dr. Kazys Bobelis. VU TSPMI bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems bei artimosioms.

Prieš 21 metus, 1992 m. kovo 11 d., dr. Bobelio vadovaujamas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK) su Vilniaus universitetu susitarė steigti Tarptautinių santykių institutą – o veiklos pradžioje Institutą dosniai rėmė ir finansiškai. Pamažu Institutas išaugo ir sustiprėjo, ėmė vykdyti visų pakopų studijas ir tapo vienu iš lyderiaujančių politikos mokslų studijų ir tyrimų centrų Baltijos regione. Taip įgyvendinti Steigiamojo Pareiškimo nuostatai: atstovauti Lietuvai tarptautinėje erdvėje – organizuojamais renginiais, ruošiamais aukštos kvalifikacijos specialistais, dialogu ir bendradarbiavimu su užsienio šalimis bei institucijomis.

Jungdamiesi prie aukščiausių šalies pareigūnų pareikštos užuojautos dėl dr. Bobelio mirties, sykiu prisimename svarų jo indėlį į Instituto gyvenimą tuomet, kai to reikėjo labiausiai.