Pagal datą

Naujienos

Nepažinta sovietmečio visuomenė: neskelbti dokumentai ir autentiški pasakojimai

TSPMI

Rugsėjį pasirodė dvi projekto „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra“ šaltinių knygos: Ainės Ramonaitės, Jūratės Kavaliauskaitės ir Valdemaro Klumbio parengta sakytinės istorijos šaltinių knyga „Kažkas tokio labai tikro. Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos“ ir Sauliaus Grybkausko šaltinių rinkinys „Lietuviškoji nomenklatūra 1956–1990 metais: tarp sovietinės sistemos ir neformalių praktikų“ (2015, Vilnius: Aukso žuvys).  

Knygoje „Kažkas tokio labai tikro. Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos“ dvidešimt penki įtraukiantys pasakojimai – gyvenimo istorijos žmonių, sovietmečiu gyvenusių kitokį gyvenimą nei didžioji ano meto visuomenės dalis. Tai pasakojimai amžininkų, neįsitekusių nykioje, absurdo ir melo pritvinkusioje sovietinėje kasdienybėje, ieškojusių kažko tikro ir norėjusių gyventi savo autentišką gyvenimą, nepaisant kainos, kurią už tai teko sumokėti.

Sauliaus Grybkausko šaltinių rinkinys apie lietuvišką nomenklatūrą gerai atskleidžia sovietinės valdžios užkulisius, joje publikuojami dar niekur neskelbti sovietinės valdžios dokumentai – partinių dokumentų kopijos apie situaciją sovietinėje Lietuvoje ir Pabaltijyje, sovietinio „generalgubernatoriaus“ – LKP CK antrojo sekretoriaus Valerijaus Charazovo – užrašai ir interviu su buvusiais nomenklatūros veikėjais.