Pagal datą

Naujienos

Parengta Globaliosios Europos strategija (EGS), prie kurios kūrimo prisidėjo VU TSPMI

TSPMI

Parengta Globaliosios Europos strategija (EGS), prie kurios kūrimo prisidėjo VU TSPMI. Tikimasi, jog ataskaita taps pagrindu ES institucijoms bei šalims narėms formuluoti Globaliąją Europos strategiją, nurodydama kertinius šios strategijos elementus. Ataskaitą, galite rasti čia.

Nuo 2012 m. spalio mėn. VU TSPMI Globalios Europos strategijos kurime dalyvavo kaip asocijuotasis partneris. Šio iniciatyvos pagrindinis tikslas – paskatinti diskutuoti, kokia, kaip suformuota ir kur nukreipta turėtų būti Europos išorinė politika.

TSPMI iniciatyvoje dalyvavo jungdamasis į diskusijas bei Europos strategijos linkme kreipdamas mokslinius tyrimus. Su EGS susijusi Instituto veikla viešinama projekto interneto svetainėje, tad pasiekia plačią publiką ir dalyvauja bendroje diskusijoje dėl ES politikos formavimo.