Pagal datą

Naujienos

Rinkimai į išorinio VU Tarybos nario vietą

TSPMI

Vilniaus universiteto Senatas lapkričio 22 dienos nutarimu Nr. S-2016-10-10 inicijavo Vilniaus universiteto tarybos nario – ne Universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, rinkimus. Jų metu į Tarybą iš Universitete nedirbančių asmenų bus renkamas naujas Tarybos narys, pakeisiantis Seimo nare tapusią Ingridą Šimonytę. Tarybos nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Senato patvirtinto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nuostatomis.

Vadovaujantis Aprašu, teisę kelti kandidatus ir balsuoti rinkimuose į Tarybos narius turi kiekvienas Universiteto akademinės bendruomenės narys, atitinkantis Statuto 12 str. 4 d. reikalavimus ir įtrauktas į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Keliami kandidatai be kita ko turi atitikti ir Aprašo 14 bei 15 p. reikalavimus. Kandidatai į Tarybos nario vietą gali būti keliami iki 2016 m. gruodžio 22 d. pateikiant raštu padalinio rinkimų komisijai prašymą.

Be to, į Tarybos narius keliamas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kėlimo termino pabaigos (t.y. iki 2016 m. gruodžio 28 d.) privalo pateikti Padalinio rinkimų komisijai:

 

  • - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • - Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos kandidato į Tarybos narius duomenų anketą;
  • - Centrinės rinkimų komisijos patvirtintos formos sutikimą kandidatuoti į Tarybos narius;
  • - kandidato į Tarybos narius deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (Aprašo priedas).

 

VU TSPMI rinkimų komisiją sudaro: Inga Vinogradnaitė (pirmininkė), Indrė Jovaišytė ir Vygantė Mizgerytė. Dokumentus komisijai prašome pateikti adresu Vokiečių 10, 207 kab.

Planuojama, jog Tarybos nario rinkimai padaliniuose vyks kitų metų sausio 24-25 dienomis (prieš tai išankstinis balsavimas: sausio 18-19 d.).