Pagal datą

Naujienos

VU TSPMI dalyvauja 7BP projekte EU-PREACC

TSPMI

Nuo 2013 m. kovo 1 d. VU TSPMI kaip partneris dalyvauja 7BP lėšomis (Marie Curie veiklos; Tarptautiniai mokslo personalo mainai – IRSES) finansuojamame projekte „EU-PREACC: Vidurio ir Rytų Europos šalių pasirengimo stoti į ES patirties perkėlimas į Moldovos ir Gruzijos pasirengimo stoti procesą“. Projekto trukmė – 4 metai.

Tai tarptautinio mobilumo projektas, kurio metu vyks akademinio personalo mainai ir mokslininkai iš Lietuvos, Estijos ir Moldovos vyks į Gruziją, o Gruzijos tyrėjai lankysis Estijoje, Lietuvoje ir Moldovoje.

Tyrimo objektas: EU-Moldovos ir EU-Gruzijos bendradarbiavimas, siejant jį su ES Kaimynystės politikos veiksmų planais ir ES keliamomis stojimo sąlygomis. Žvelgiama į ekonominę, teisinę ir politinę Moldovos ir Gruzijos situaciją bei plėtrą. Projekto tyrimų tikslas – apibendrinti Vidurio ir Rytų Europos šalių reformų patirtį, analizuoti, kaip (ar) galima jų patirtį perkelti į Moldovos ir Gruzijos pasirengimo stoti į ES procesą. Analizuojama Moldovos ir Gruzijos situacija, siūloma Moldovai ir Gruzijai tinkamiausių strategijų.

Tyrimo ir tyrėjų bendradarbiavimo rezultatai pristatomi reguliariuose teminiuose seminaruose ir publikacijose. Šie rezultatai taip pat pravers tobulinant su ES susijusias studijų programas Tartu, Vilniaus, Moldovos ir Gruzijos universitetuose, kurie dalyvauja projekte.

Projekto veiklos:

  1. Apibendrinti VRE valstybių patirtį;
  2. ES Kaimynystės politikos ir europeizacijos analizė (politinis, ekonominis ir teisinis aspektai) – analizuoti, kurių VRE šalių pasirengimo stoti patirtį gali panaudoti Moldova ir Gruzija;
  3. Moldova ir Gruzija – pereinamosios šalys ties ES riba, esančios tarp ES ir Rusijos, – analizuoti specifines sąlygas ir politikos kryptis;
  4. ES, ES–Rusijos santykių ir ES Kaimynystės politikos dėstymas Moldovoje ir Gruzijoje (tarpdisciplininių Europos studijų kontekste).

Projekto koordinatorius: Tartu universitetas (Estija), partneriai: VU TSPMI (Lietuva), Moldovos valstybinis universitetas (Moldova), Tbilisio Ivano Javakišvilio valstybinis universitetas (Gruzija).