Nerijus Stankevičius

TSPMI

Pulkininkas leitenantas, Lietuvos kariuomenės motorizuotos pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas, Tarptautinių santykių ir diplomatijos programos absolventas

 „Iš tiesų, studijuoti TSPMI nusprendžiau dėl specifinių žinių ir gebėjimų poreikio, nes net ir puikiausios taktikos žinios bei ginkluotės valdymo įgūdžiai šių dienų karininkui dabar jau nėra pakankami, norint sėkmingai vykdyti užduotis. Šiandien, kai Lietuvos kariai vykdo kovines operacijas toli už Lietuvos, petys į petį remdamiesi su sąjungininkų ar aljansų kariais, kuria sąlygas taikai ir stabilumui, bendradarbiaudami su civilinės valdžios institucijomis daugiakultūrinėje aplinkoje, sėkmingai dirba ir vadovauja daugiataučiams kolektyvams milžiniškose tarptautinėse organizacijose – tiesiog būtina „orientuotis“ tarptautinėje arenoje vykstančių procesų „džiunglėse“, žinoti diplomatijos pagrindus, o saugumą suprasti kiek platesne prasme.

Drąsiai galiu teigti, kad studijos VU TSPMI patenkino mano lūkesčius. Instituto dėstytojai parodė daugybę durų, už kurių slepiasi didžiuliai žinių klodai, ir svarbiausia – suteikė įrankius toms durims atverti. Suprantama, kaip tuos klodus pažinti – tai jau kiekvieno studento noro, suinteresuotumo ir galimybių klausimas...

Be to, studijuodamas sutikau daugybę įdomių žmonių – dėstytojų ir kolegų,– įgijau naujų draugų. O puikus kolektyvas ir naujos žinios mano gyvenime reiškia daug.“