Anglų kalba I (aukštesnysis lygis)

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 2
  • Kurso trukmė: 64
  • Atsiskaitymo forma(-os): Įskaita