Ekonominė transformacija: nuo komandinės ekonomikos prie naujos sistemos

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 10
  • Kurso trukmė: 48
  • Kalba: Anglų k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas