ES institucijos ir viešoji politika (I iš II)

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 10
  • Kurso trukmė: 48
  • Kalba: Lietuvių k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas