Inventing Eastern Europe: Explorations of the European East

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 10
  • Kalba: Anglų k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas