Magistrantūros baigiamojo darbo koliokviumas II

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 5
  • Kalba: Anglų k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas