Master Thesis

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 27
  • Kalba: Anglų k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas