Memory and Trauma in World Politics: Beyond the Nation State?

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kalba: Anglų k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas