Nordic and Baltic States Studies

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 4
  • Kurso trukmė: 32
  • Kalba: Anglų k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas