Revolutions: From Social and Great to Coloured and Electoral. Comparative and Historical Analysis

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 6
  • Kurso trukmė: 48
  • Kalba: Lietuvių k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas