Šiuolaikinė politikos samprata

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 9
  • Kurso trukmė: 64
  • Kalba: Lietuvių k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas, Rašto darbas