State and Society in Eastern Europe and Russia: from Empires to the Nation States, from Autocracy to Democracy

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 10
  • Kalba: Anglų k.