Viešojo sektoriaus ekonomika

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai: