Viešojo valdymo politika

Skirta šių studijų programų studentams: Dėstytojai:
  • Kreditų skaičius: 6
  • Kurso trukmė: 32
  • Kalba: Lietuvių k.
  • Atsiskaitymo forma(-os): Egzaminas