Šiuolaikinės politikos studijos

TSPMI

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Programoje politika nagrinėjama įvairiapusiškai, remiantis skirtingomis tyrimo perspektyvomis. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus. Darbas vyksta kamerinėje aplinkoje, glaudžiai bendradarbiaujant dėstytojams ir studentams.  

Lanksčios studijos

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų.

Pertvarkyta „Šiuolaikinės politikos studijų“ programa atitinka geriausius  užsienio universitetų studijų programų reikalavimus. Surinkti geriausi savo dalyko specialistai ir pateikiamas plačiausias dabartinio politikos mokslo vaizdas.

Prof. dr. Alvydas Jokubaitis

Plačiau apie Profesoriaus mintis galite paskaityti čia.

Susipažinkite su Šiuolaikinės politikos studijų tinkleliu

Palyginkite šią magistro programą su kitomis VU TSPMI magistro programomis.

Studijų metu:

 
•    perprasi pagrindines politikos mokslų paradigmas;
•    išmoksi moksliškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikines politikos tendencijas ir reiškinius,
•    išmoksi lyginti ir vertinti moderniosios demokratijos institucijas ir jų funkcionavimą įtakojančius veiksnius skirtingose pasaulio valstybėse,
•    praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi pagal individualius interesus.

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Studijos trunka 1,5 metų. Programa sukurta taip, kad studentai galėtų susipažinti su naujausiomis politikos mokslų perspektyvomis ir įgytų naujausią politikos supratimą. Programos studentai išmoksta analizuoti skirtingus politinius reiškinius, kritiškai žvelgti į politines idėjas bei jų kuriamą visuomenės tvarką.

Pirmasis studijų semestras skirtas privalomiems dalykams: studentai susipažįsta su politikos mokslų sąvokomis, problemomis ir metodais. Antrajame semestre pagrindinis dėmesys skiriamas naujausiems politikos tyrimams. Trečiasis studijų semestras skirtas magistrinio darbo rengimui. Magistrinio darbo rašymas pradedamas nuo pirmojo semestro ir yra viena iš studijas vienijančių grandžių.

Antrajame ir trečiajame semestre didžiąją studijuojamų dalykų dalį sudaro pasirenkamieji dalykai, leidžiantys atsižvelgti į konkretaus studento interesus. 

 

DĖSTYTOJAI

Programos dalykus dėsto geriausi savo sričių specialistai: prof. dr. A. Jokubaitis, prof. dr. A. Ramonaitė, doc. dr. I. Vinogradnaitė, doc. dr. Nerija Putinaitė, doc. dr. V. Sirutavičius, doc. dr. A. Jankauskas. Taip pat jauni bei perspektyvūs mokslininkai – doc dr. L. Gudžinskasdoc. dr. D. Šlekys, J. Kavaliauskaitė ir doc. dr. Ž. Martinaitis.

Kiekvienais metais vieną pirmojo semestro dalyką dėsto svečias iš užsienio. Privalomas antrojo semestro dalykas pagrįstas reikšmingiausius darbus parašiusių Lietuvos mokslininkų kvietimu. Tai pastebimai leidžia išplėsti studijų programos temų, požiūrių ir dėstytojų ratą.

 

SVARBU ŽINOTI!

  • Studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai).
  • 2017/2018 m.m. į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti 11 studentų, į Vnf - 5 studentai. Studijų kaina įstojus į mokamą vietą - 2265 eurų per metus.
  • Informacija apie stojamąjį egzaminą ir priėmimo sąlygas – čia.
    Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais:
    VU TSPMI Studijų skyriaus vedėja Ieva Giedraitytė, ieva.giedraityte@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 40

 

STUDENTŲ ATSILIEPIMAI

Sabina Karmazinaitė

Algirdas Acus

Algirdas Acus (video)

Rosita Garškaitė

INSTITUTO ALUMNŲ ATSILIEPIMAI

VU TSPMI alumnų apklausa: kaip studijas vertina ir ką po jų veikia Instituto absolventai. Sužinok čia