Viešosios politikos analizė

TSPMI

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Šiuolaikiniame pasaulyje kvestionuojami įrodymais grįsti viešosios politikos sprendimai; auga grėsmė nepriklausomoms valstybės institucijoms ir jų ekspertizei. Tačiau emocinės politikos iššūkių negalime spręsti remiantis senais viešųjų problemų sprendimų būdais – kažką reikia daryti kitaip.

Pirma, reikalinga gilesnė įvairių viešosios politikos alternatyvų analizė ir aiškesnė jos rezultatų komunikacija įvairių suinteresuotųjų grupių atstovams. Viešosios politikos analizės programoje iš ekonomisto Audriaus Mozūro galėsite išmokti, kaip atliekama kaštų-naudos ar poveikio analizė bei vizualizuojami jos rezultatai.

Antra, būtinas atviresnis viešosios politikos procesas, kuriame būtų derinamos įvairios (mokslinės, profesinės, praktinės) žinios ir skirtingų visuomenės grupių poreikiai. Pilietinės visuomenės instituto vadovė Ieva Petronytė, kuri neseniai prisijungė prie Viešosios politikos analizės dėstytojų komandos, šios programos studentams padės geriau suprasti, kaip galima aktyviau įtraukti piliečius į valstybės valdymą ar viešųjų paslaugų teikimą.

Trečia, nauji veiklos modeliai įvairioms (privataus ir viešojo) sektoriaus organizacijoms padėtų ne tik kurti aukštesnę pridėtinę vertę, bet ir patenkinti svarbius socialinius ar vietinius poreikius. Bendrovės „EY“ veiklos procesų analizės ekspertas Liudas Jurkonis atskleis, kaip šios organizacijos gali duoti tiek laukiamą finansinę grąžą valstybei, tiek socialinę naudą visuomenei ar įvairioms bendruomenėms.

Lanksčios studijos

Studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų.

Studijuodamas galėsi:

 • Savarankiškai taikyti svarbiausias viešojo valdymo bei viešosios politikos administravimo teorijas bei metodus;
 • Pradėti kritiškai analizuoti ir vertinti viešojo sektoriaus politikas tiek Lietuvoje, tiek ir ES;
 • Pasigirti puikiu kokybinių ir kiekybinių metodų išmanymu, juos taikyti praktikoje;
 • Įsidarbinti politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • Dalyvauti programos tyrėjų vykdomuose tyrimuose.

Pasirinkę programą studijuoja kartu su sumaniais ir ambicingais lyderiais, kuriems dėsto savo srities profesionalai, atliekantys tarptautinius tyrimus ir turintys daug praktinės patirties. Ši studijų programa tai ir žmonių tinklas, padedantis tobulėti ir po studijų baigimo. Programos dėstytojai bendradarbiauja su studentais, įtraukdami juos į bendrus mokslinius tyrimus bei  vykdomus projektus, ir todėl neretai dar studijų metais daugelis studentų įsidarbina politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose. Studijų metais įgyti gebėjimai suteikia ženklų konkurencinį pranašumą ir leidžia sėkmingai kopti karjeros laiptais.

Susipažinkite su Viešosios politikos analizės magistro programos tinkleliu.

Palyginkite šią magistro programą su kitomis VU TSPMI magistro programomis.

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Programą sudaro:

 • teoriniai viešosios politikos ir viešojo administravimo kursai (Lyginamasis viešasis administravimas, Viešoji politika ir politikos analizė, Gerovės valstybė) su empirinėmis įvairių ES ir nacionalinių viešųjų politikų studijomis ir jų atvejais;
 • metodiniai socialinių mokslų ir politikos analizės kursai (Priežastinių ryšių analizė, Viešosios sektoriaus ekonomika). Šiemet praplėsta ir metodinių dalykų pasirinkimo galimybė;
 • praktiniai programų ir projektų, pokyčių valdymo kursai.

Programos dėstytojai derina įvairius studijų būdus ir metodus (tradicines paskaitas su interaktyviais užsiėmimais darbo grupėse, nagrinėjant viešosios politikos ar valdymo atvejus), daug dėmesio teikiama nuolatiniam grįžtamajam ryšiui.

Programos studentai gali rengti magistro darbus ir atlikti mokslinius tyrimus kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose, kurie finansuojami iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių tyrimų programų ir yra įgyvendinami kartu su užsienio universitetų tyrėjais.

DĖSTYTOJAI:

Kursus studentams dėsto žinomi Lietuvos viešojo administravimo specialistai: prof. dr. V. Nakrošis (programos koordinatorius), prof. dr. R. Vilpišauskas, doc. dr. Ž. Martinaitisdoc. dr. E. Barcevičiusdr. D. Jonavičienė, doc. dr. Vytautas Kuokštis.

Dauguma Viešosios politikos analizės programos dėstytojų yra ne tik aukščiausios kompetencijos tyrėjai, kurių darbai publikuojami tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, bet ir aktyvūs Lietuvos aukščiausiųjų valdžios ir kitų valstybės institucijų patarėjai ar ES ir nacionalinių programų vertintojai, taip pat praktinio darbo patirties Lietuvos valdžios institucijose ir įvairiuose tarptautiniuose dariniuose turintys specialistai.

 

SVARBI INFORMACIJA:

 • Studijų trukmė – 2 metai.
 • 2017-2018 m.m. į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti 10, į vnf - 6 studentus. VNF metinė studijų kaina – 2265 EUR.
 • Informacija apie priėmimo sąlygas (motyvacinį pokalbį) – čia.
 • Preliminarias bendrų mokslinių tyrimų temas galite rasti čia.
 • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais: 
  VU TSPMI Studijų skyriaus vedėja Ieva Giedraitytė, ieva.giedraityte@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 40

 

STUDENTŲ ATSILIEPIMAI:

Eglė Čeponytė

Ieva Dainoraitė

Dovilė Likaitė (video)

Ieva Patapavičiūtė

INSTITUTO ALUMNŲ ATSILIEPIMAI

VU TSPMI alumnų apklausa: kaip studijas vertina ir ką po jų veikia Instituto absolventai. Sužinok čia

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!”